Logo

Missie en visie

Als interkerkelijke Jongerenwerkgroep willen wij aandacht vragen voor de wereldwijde vervolgde kerk, juist onder reformatorische jongeren. Bekendheid over de grote nood van vervolgde christenen wereldwijd is nodig, zodat er gebed en ondersteuning voor vervolgde christenen kan zijn.

 

In de Bijbel wordt op verschillende plaatsten gesproken over vervolging. Vervolging wordt voorzegd door de Heere Jezus, zoals te lezen is in Johannes 16: 'In de wereld zult gij verdrukking hebben.' Dat wij in Nederland in vrijheid leven, is niet vanzelfsprekend. We lezen ook in de Bijbel dat wanneer één lid lijdt, al de leden meelijden (1 Korinthe 12: 26a). Gebed is nodig voor de vervolgde kerk. Als wij in het rijke en vrije westen niet weten in welke grote nood christenen in andere delen van de wereld verkeren, kunnen wij ook niet voor hen bidden. Daarom is het onze missie hieraan bekendheid te geven, zodat wij door middel van gebed en financiële gaven er kunnen zijn voor onze vervolgde medechristenen in andere delen van de wereld.

 

De Jongerenwerkgroep Christenvervolging is een christelijke jongerenwerkgroep met de Bijbel en de drie formulieren van enigheid als basis.

 

Snel naar