Logo
Project Pakistan via Peca

Project Pakistan via Peca

Dit najaar heeft JWC een samenwerking met de stichting Peca. O.a. tijdens de zangavond en tijdens diverse lezingen en presentaties laten we meer zien van het werk van de stichting Peca en steunen we deze sichting met financiele baten. 

PECA

PECA (Pakistaanse Europese Christelijke Alliantie) werkt onder Pakistaanse christenen in en buiten Pakistan die gevlucht zijn of door hun geloofsovertuiging ernstig gevaar lopen.

Het land

Pakistan is een zeer groot land in Zuid-Azie, met bijna 200 miljoen inwoners, waarvan 97% moslim en 1,3% christen is. Door invloeden van Taliban, Alqaida en ISIS is de kwetsbaarheid van de christenen enorm toegenomen.

Blasfemie wet

Bovendien heeft de overheid ook veel discriminerende wetten gemaakt. Volgens de blasfemiewet verdien je de doodstraf wanneer je alleen al maar iets zegt tegen de islam, de koran of mohammed. Hierdoor zijn in de afgelopen twee decennia zijn vele onschuldige mensen slachtoffer geworden.

Opvang

PECA heeft vier huizen in Sri Lanka waar in totaal 200 christenen opgevangen worden. PECA begeleid hen in de asielprocedure en voorziet in basisbehoeften van deze christenen. PECA heeft daarnaast safe houses ter beschikking in Pakistan, waar christenen onderduiken die door hun geloofsovertuiging ernstig gevaar lopen.

Wat kunt u doen om deze Pakistaanse christenen te steunen?

1.     Door het werk van PECA mee te nemen in uw gebed.

2.     Door ons uit te nodigen voor een presentatie of lezing samen met stichting Peca of van uw belangstelling blijk te geven tijdens het Pakistan diner op 13 oktober a.s. Lees hier meer.

3.     Door project Pakistan via JWC te steunen op de donatiepagina

Meer informatie kunt u verkrijgen via Adrie van Engelen (avanengelen@solcon.nl ) of Jan-Willem de Lange (famjwdelange@kliksafe.nl), ambassadeurs van PECA (of vanaf half November via www.peca.com). 

Snel naar