Logo
JWC stuurt brief aan synode GG

JWC stuurt brief aan synode GG

Persbericht

 

Nunspeet – De Jongerenwerkgroep Christenvervolging (JWC) heeft de synode van de Gereformeerde Gemeente deze week middels een brief gevraagd om aandacht te besteden aan de vervolgde kerk. Tijdens de vorige synode van de Gereformeerde Gemeenten hebben de leden van de synode van de Gereformeerde Gemeenten de intentie uitgesproken om aandacht te geven aan het thema christenvervolging. JWC roept de leden van de synode -die volgende week in Utrecht zullen samenkomen- op om die intentie om te zetten in concrete daden. 

 

Volgens de JWC Is aandacht en gebed voor de vervolgde kerk een duidelijke Bijbelse opdracht: “Paulus schrijft aan het eind van zijn brief aan de Filippenzen: Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt (Fil. 4:14).” Ook ziet de JWC het als een opdracht om de vervolgde kerk te helpen door middel van praktische middelen: “De kerk in vrijheid heeft een opdracht om te helpen. Het is de opdracht van Christus zelf: (…) wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan (Matth. 25: 39-40). Anderzijds, wanneer er geen aandacht is voor de vervolgde kerk, wordt er een grote verantwoordelijkheid genomen. Deze boodschap klinkt ook door in de woorden die de Heere Jezus in dit tekstgedeelte spreekt. Het is de opdracht van de Heere Jezus om een brandend hart te hebben voor de vervolgde kerk.”

 

In de brief aan de synode van Gereformeerde Gemeenten roept de JWC de generale synode van harte op om een vervolg te geven aan de eerder uitgesproken intentie. “De kerk krijgt in de Bijbel een aantal opdrachten mee. Een groot aantal van hen hebben een vaste plaats binnen de Gereformeerde Gemeente, zoals zending, evangelisatie en zorg voor de zwakkeren. De vervolgde kerk heeft geen verankerde plaats binnen het kerkverband.”

 

De Jongerenwerkgroep Christenvervolging bestaat uit een groep jongeren die zich al geruime tijd bezighoud met het onderwerp christenvervolging. De JWC stelt zich ten doel om aandacht en gebed te vragen voor de vervolgde kerk.

 


 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met JWC voorzitter Harm Jan Polinder via harmjan@polinder.eu en 0623915567. De volledige brief van de JWC aan de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten hier te lezen.

 

 

 

 

 

Snel naar