Logo
JWC gaat door

JWC gaat door

De Jongerenwerkgroep Christenvervolging heeft zich na afloop van de jongerenavonden die in oktober jl. gehouden zijn beraden op haar toekomst. Het programma 'de kerk in vuur en vlam' zullen we iets aanpassen zodat het gebruikt kan worden voor verschillende leeftijden op scholen en verenigingen.

De samenwerking met de drie stichtingen (HVC, SDOK, OpenDoors) blijft bestaan. Financiele baten vanuit lezingen en acties worden geschonken aan projecten van deze drie stichtingen.

Wilt u JWC uitnodigen op uw school of vereniging? Mail ons via info@jwchristenvervolging.nl!

 

 

 

 

 

Snel naar